Γιατί τόση βαρύτητα στο: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου…»


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς
Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου, ἐπειδή ὁ δρόμος σου ἀπό τότε πού γεννήθηκες μέχρι τώρα, εἶναι ποτισμένος μέ τό δάκρυ τῆς μάνας καί τόν ἱδρῶτα τοῦ πατέρα.

Ἐκεῖνοι σέ ἀγαποῦσαν καί τότε πού ὅλοι οἱ ἄλλοι σέ εἶχαν σιχαθεῖ σάν ἀνήμπορο καί ἀκάθαρτο. Αὐτοί θά σέ ἀγαποῦν καί, ὅταν ὅλοι θά σέ μισήσουν.

Καί ὅταν ἀκόμη ὅλοι θά πέφτουν πάνω σου νά σέ λιθοβολήσουν, ἡ μητέρα σου θά πέσει πάνω σου σάν σέ ἀμάραντους καί βασιλικούς.

Ὁ πατέρας σου σέ ἀγαπᾶ, μολονότι γνωρίζει ὅλα σου τά ἐλαττώματα. Ἐνῶ οἱ ἄλλοι θά σέ μισήσουν ἀκόμη καί τότε, ὅταν θά γνωρίζουν μονάχα τίς ἀρετές σου.
Ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα σου σέ ἀγαποῦν μέ φόβο καί τρόμο, ἐπειδή προαισθάνονται ὅτι εἶσαι θησαυρός τοῦ Θεοῦ πού τούς τόν ἐμπιστεύθηκε νά τόν φυλάξουν καί νά τόν φροντίσουν.

Κανείς δέν εἶναι σέ θέση, ἐκτός ἀπό τούς γονεῖς σου, νά δεῖ τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ μέσα σου. Ἡ ἀγάπη τους πρός ἐσένα ἔχει ρίζα ἱερή στήν αἰωνιότητα.

Μέσα ἀπό τή στοργή τους γιά σένα, οἱ γονεῖς σου κατανοοῦν τή στοργή τοῦ Κυρίου πρός τά ἴδια τους τά τέκνα.

Καθώς τά σπιρούνια ἀναγκάζουν τό ἄλογο νά καλπάζει γρηγορότερα, ἔτσι καί ἡ δική σου σκληρότητα πρός τούς γονεῖς, τούς ὠθεῖ σέ ἀκόμη μεγαλύτερη ἔγνοια γιά σένα.

Ἕνας κακός γιός χίμηξε πάνω στόν πατέρα του καί τοῦ ἔμπηξε τό μαχαίρι στό στῆθος.

Ὁ πατέρας ξεψυχώντας εἶπε στό παιδί του:

– Γρήγορα, πλύνε τό μαχαίρι ἀπό τά αἵματα, γιά νά μή σέ πιάσουν καί σέ δικάσουν.

Στή ρωσική στέπα, κάποιος ἄσωτος υἱός ἔδεσε τήν μητέρα του μπροστά στή σκηνή, ἐνῶ ὁ ἴδιος μεθοῦσε μέ διεφθαρμένες γυναῖκες καί ἄντρες κάτω ἀπό αὐτήν.

Ἐκείνη τή στιγμή ἐμφανίστηκαν κλέφτες καί βλέποντας τή μητέρα δεμένη, τῆς εἶπαν ὅτι θά πάρουν ἐκδίκηση ἀμέσως.

Ἡ δεμένη μάνα, φώναξε μέ ὅλη της τή δύναμη καί ἔτσι ἔδωσε σημάδι στόν δύστυχο γιό της ὅτι βρίσκεται σέ κίνδυνο. Ὁ γιός σώθηκε καί οἱ κλέφτες στή θέση του ἔσφαξαν τή μητέρα του.

Υἱέ μου, μήν ἐπαίρεσαι μέ τή γνώση σου μπροστά στόν ἀγράμματο πατέρα σου, γιατί ἡ ἀγάπη του ἀξίζει περισσότερο ἀπό τήν δική σου γνώση.

Κοίτα, ἄν δέν ἦταν ἐκεῖνος, δέν θά ὑπῆρχες μήτε ἐσύ, μήτε καί ἡ γνώση σου.

Θυγατέρα μου, μήν ὑπερηφανεύεσαι γιά τήν ὀμορφιά σου ἀπέναντι στήν καμπουριασμένη μητέρα σου, γιατί ἡ καρδιά της πού βρίσκεται ἀνάμεσα στά κόκκαλα εἶναι ὡραιότερη ἀπό τό πρόσωπό σου.

Κοίτα, καί ἐσύ καί ἡ ὀμορφιά σου, βγήκατε ἀπό τήν σκελετωμένη γαστέρα της.

Μάθε, κόρη μου, νά σέβεσαι τόν πατέρα σου, γιατί μονάχα ἔτσι θά μάθεις νά σέβεσαι καί τούς ἄλλους πατέρας πάνω στή γῆ.

Ἡμέρα καί νύχτα κόπιαζε, υἱέ μου, νά σέβεσαι τή μητέρα σου, γιατί μονάχα ἔτσι θά ἀσκηθεῖς νά σέβεσαι καί ὅλες τίς ἄλλες μάνες τοῦ κόσμου.

Εἶναι ἀλήθεια, παιδιά, ὅτι δέν κάνετε κάτι σπουδαῖο, ἄν τιμᾶτε τόν πατέρα καί τή μητέρα σας καί περιφρονεῖτε τούς γονεῖς τῶν ἄλλων.

Ὁ σεβασμός σας πρός τούς γονεῖς σας πρέπει νά εἶναι τό σχολεῖο γιά τόν σεβασμό ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ὅλων τῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι μέ λύπη τίκτουν, μέ ἱδρῶτα καλλιεργοῦν καί μέ πόνο ἀγαποῦν τά παιδιά τους.

Νά τό θυμᾶστε τοῦτο καί νά ζῆτε σύμφωνα μέ αὐτό, γιά νά σᾶς εὐλογήσει ὁ Θεός ἐπάνω στή γῆ.

Πηγή: ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΕΤΟΣ Η΄ – ΤΕΥΧΟΣ 40 – ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!